Beheersing verzuimkosten


Wanneer medewerkers lekker in hun vel zitten, zullen zij met meer plezier werken. Toch kan het een keer gebeuren dat een medewerker uitvalt. Dit kan een direct aanwijsbare oorzaak hebben, maar kan ook zijn ten gevolge van al dan niet vage klachten die maar niet over willen gaan en waarvoor regulier geen oorzaak wordt gevonden. Zij raken dan in een soort vicieuze cirkel, waardoor zij niet in staat zijn hun werkzaamheden optimaal of, in sommige gevallen, helemaal niet te verrichten, met als gevolg frequent of langdurig verzuim.

Niet zelden wordt een kostbaar en veelal voor uw medewerker belastend langdurig
medisch traject gestart. Hoe vager de klachten zijn, des te moeilijker uw medewerkers
echter te behandelen blijken te zijn. In dat geval is het goed om te weten dat er naast een reguliere behandeling ook een uiterst innovatieve alternatieve c.q. complementaire behandeling mogelijk is, waarmee uw medewerkers niet alleen een verbetering in hun welbevinden zullen ervaren, maar waarmee u tegelijkertijd de mogelijkheid creëert om de reïntegratieperiode te verkorten en daarmee de kosten van het verzuim terug te brengen. Deze behandelmethode is bovendien zeer patiëntvriendelijk en prima te combineren met een reguliere behandeling.

Wanneer u kiest voor energetische geneeswijzen, kiest u voor de geneeswijzen van de toekomst! En u kiest bewust voor een gezondheidsbeleid, iets waarvoor uw medewerkers u ongetwijfeld dankbaar zullen zijn en waarbij uw bedrijf zonder meer gebaat is.

Wilt u de mogelijkheid aangrijpen om uw verzuimkosten terug te brengen en tegelijkertijd het welbevinden van uw medewerkers te vergroten? Ik maak graag een afspraak met u om vrijblijvend en kosteloos kennis te laten maken met de INDIGO en mijn werkwijze. Dan weet u als werkgever precies wat u uw medewerkers kunt bieden.

Klik hier voor meer informatie.