Complementaire en alternatieve geneeswijzen binnen het bedrijfsleven


In Nederland is het begrip CAM-therapie nog vrij nieuw.CAM staat voor Complementary and Alternative Medicine. In de Verenigde Staten is CAM-therapie echter al veel meer in de gezondheidszorg geïntegreerd. De termen CAM en CIM (Complementary Integrative Medicine) worden ook wel door elkaar gebruikt. Tijdens mijn afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden voor CAM-therapeuten binnen het Nederlandse bedrijfsleven (uitgevoerd in 2010), is gebleken dat met name bedrijven die al behoorlijk ver zijn in het terugdringen van het verzuim open staan voor alternatieve en complementaire behandelmethoden, mits de behandeling vruchten afwerpt. Welnu, deze uitdaging ga ik graag aan omdat ik ervan overtuigd ben met de INDIGO een zeer krachtig doch vriendelijk instrument in handen te hebben, dat eveneens uitstekend preventief ingezet kan worden.

Behandelingen met de INDIGO kunnen geschaard worden onder energetische geneeswijzen en deze worden door velen gezien als de geneeswijzen van de toekomst. Hoewel alternatieve en complementaire behandelvormen in het Nederlandse bedrijfsleven nu nog maar beperkt ingezet worden, past de inzet van energetische geneeswijzen uitstekend bij innovatieve bedrijven die een gezondheidsbeleid (in tegenstelling tot een verzuimbeleid) hanteren!

Meer informatie over de INDIGO treft u hier.