Tarieven en verdere informatie


Per 1 februari 2013 zijn mijn tarieven als volgt:

Eerste consult (± 2 uur) 130,00  inclusief een volledige rapportage van de metingen
Vervolgconsult (± 1,5 uur) 82,50
Basispakket van 10 vervolgconsulten
per medewerker (fundering)
700,00 inclusief een volledige rapportage van de metingen
na de tiende behandeling
Tussentijdse rapportage 10,00 op verzoek
Reistijd/(telefonisch) overleg
gedurende het behandeltraject
60,00 per uur
Kilometervergoeding 0,19 per gereden kilometer
Bachbloesemremedie 5,00 per flesje
PowerStrip                                                 5,00 per pleister                                                

Ik hanteer dezelfde tarieven als voor particulieren, doch voor bedrijven zijn alle genoemde bedragen exclusief 21% BTW en breng ik eventuele reistijd en (telefonisch) overleg in rekening. De rapporten worden in PDF-vorm per e-mail aan de cliënt verzonden.

Als werkgever ontvangt u maandelijks een gespecificeerde verzamelfactuur. De gehanteerde betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Hoewel de ervaring leert dat bedrijven veelal hun eigen betalingstermijn hanteren, wil ik u vragen om deze betalingstermijn te respecteren. Vanzelfsprekend kunt u in contact treden met uw zorgverzekeraar (collectieve verzekering) dan wel uw verzuimverzekeraar of deze bereid is op enige wijze financieel bij te dragen aan het behandeltraject van uw medewerker(s).

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst) onder licentiecode P1589. De  AGB code van mijn praktijk luidt 90-54241. De AGB-code van mij als behandelaar luidt 90-045595.

 

 

Is uw interesse gewekt? U kunt mij bereiken op 0346-831392 of 06-41804235. Wanneer u bij geen gehoor een boodschap met uw naam en telefoonnummer inspreekt, zal ik u zo snel mogelijk terugbellen. Ook kunt u een mail richten aan info@sciamus.nl of gebruik maken van het contactformulier.

Meer informatie over quantum biofeedback en de indicaties waarvoor deze behandelvorm ingezet kan worden, treft u hier. Er is ook een uitgebreide brochure beschikbaar in zowel de Engelse als Nederlandse taal evenals een voorbeeldrapportage, die ik u graag op verzoek toestuur.