FAQ


 • Zijn er risico’s verbonden aan een behandeling?
  Er zijn geen risico’s verbonden aan een behandeling. Omdat de metingen door middel van elektroden plaatsvinden, kan het wel zo zijn dat hierdoor de werking van een eventuele pacemaker beïnvloed wordt. Daarom moet u het altijd vóór de behandeling laten weten of er een pacemaker bij u is ingebracht. Dan kan hiermee rekening gehouden worden tijdens de behandeling.
 • Ik ben zwanger. Kan ik veilig een behandeling ondergaan?
  Dat kan. Geef dit wel aan bij de therapeut, zodat hiermee bij de behandeling rekening kan worden gehouden.
 • Is de behandelmethode ook geschikt voor mijn kind?
  Jazeker! Kinderen zijn over het algemeen erg ontvankelijk voor de therapie. De praktijk leert dat een consult voor een jong kind erg lang duurt  en dat het soms moeilijk is om met de banden te werken. Soms zal het dus zo zijn dat het beter is om het consult iets in te korten en wat vaker te komen. Kleine kinderen kunnen behandeld worden op schoot bij de ouders. Oudere kinderen kunnen zelfstandig in de behandelstoel plaatsnemen, desgewenst in het bijzijn van de ouder.
 • Kent de behandeling bijwerkingen?
  Dat hangt af van wat u onder bijwerkingen verstaat. De behandeling kent geen nadelige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld reguliere medicijnen. Wel kan het zijn dat u meer gaat dromen, met name als u Bachbloesemremedies gebruikt. Doorgaans zullen deze dromen u meer inzicht geven en zo mogelijk tot een verandering in uw leven kunnen leiden. Ook kunt u zich energieker voelen. Of juist meer ontspannen. Wanneer de behandeling gericht is geweest op ontgifting, kan het zijn dat u door het vrijkomen van de gifstoffen hoofdpijn krijgt of misselijk wordt. U kunt dan het beste veel water drinken om de vrijgekomen gifstoffen af te voeren. Overigens zal de therapeut in dat geval altijd de reinigende organen meebehandelen, zodat de vrijgekomen gifstoffen op een verantwoorde wijze door het lichaam worden verwerkt.
 • Kan ik ook zonder banden behandeld worden?
  Hoewel er wel resultaten geboekt worden bij behandelingen zonder banden, wordt verreweg het beste effect bereikt wanneer de banden zijn bevestigd. Wanneer om welke reden dan ook de banden niet gebruikt kunnen worden, zullen wij samen naar een oplossing zoeken.
 • Kunnen huisdieren behandeld worden­?
  De INDIGO software voorziet tevens in de behandeling van diverse dieren (katten, honden, paarden). Wanneer uw huisdier fysieke of emotionele problemen (bijvoorbeeld bij de komst van een nieuwe huisgenoot) ervaart, overlegt u dan met de therapeut.
 • Ik ben fysiek niet in staat om trappen te lopen en zie dat uw praktijk zich op de eerste verdieping bevindt. Kan ik toch behandeld worden?
  In overleg kan een behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor geldt een toeslag van € 15,00 binnen een straal van 5 kilometer.
 • Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
  Het aantal behandelingen dat u nodig heeft is afhankelijk van de klachten die u heeft. Wanneer de klachten al langer bestaan of ernstig van aard zijn, zullen meerdere behandelingen nodig zijn en adviseer ik te kiezen voor het basispakket van 10 behandelingen, welke kort op elkaar ingepland dienen te worden. Bij acute klachten kan doorgaans volstaan worden met minder behandelingen. Het spreekt voor zich dat u zelf uw herstel kunt bespoedigen door verstrekte adviezen op te volgen. Is het merendeel van uw klachten verdwenen of wenst u bij wijze van onderhoud behandeld te worden, dan kan doorgaans volstaan worden met een frequentie van 1 keer per maand/kwartaal/half jaar.
 • Worden de behandelingen door mijn verzekeraar vergoed?
  Omdat uw therapeut is aangesloten bij een serieuze beroepsvereniging (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst ), komt u zonder meer voor vergoeding in aanmerking wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hoe hoog de vergoeding is en of elke behandeling vergoed wordt, hangt af van uw verzekeraar. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp
 • Waarom zou ik kiezen voor een behandeling met de INDIGO?
  De mogelijkheden van de INDIGO zijn zeer uitgebreid en de meeste cliënten ervaren een behandeling als rustgevend en weldadig. Vaak wordt direct verbetering ervaren.
 • Kan ik de behandeling per pin betalen?
  Op dit moment is behandeling per pin (nog) niet mogelijk. Particulieren dienen het consult contant af te rekenen. Een basispakket van 10 behandelingen kan via een overschrijving in twee termijnen worden voldaan.
 • Wat moet ik meenemen naar de behandeling?
  Omdat de schoenen in de hal achtergelaten moeten worden, is het uit praktisch en hygiënisch oogpunt goed om een paar (dikke) sokken aan te trekken dan wel mee te nemen. Vergeet ook niet het aanmeldingsformulier naar het eerste consult mee te nemen.
 • Heeft de behandeling invloed op mijn rijvaardigheid?
  De behandeling heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Na afloop van de behandeling kunt u dus met een gerust hart weer in de auto stappen.