Aanmeldingsformulier


Om het consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoek ik u dit formulier in te vullen, uit te printen en ondertekend aan mij te overhandigen bij het eerste consult. Het geeft mij een beeld van de klachten die u op dit moment ervaart, de gezondheidsproblemen die u in het verleden heeft ervaren en de verwachtingen die u heeft van de behandeling. Het vormt tevens de basis voor een tussentijdse evaluatie van de behandeling. Klik hier voor het formulier.