Behandelfilosofie


Het lichaam probeert steeds een evenwicht te zoeken wanneer het uit balans is. Een fikse griep is niet fijn, maar betekent wel dat het lichaam een krachtige poging doet om het binnengedrongen virus te overwinnen om zo weer in balans te komen. Soms  is dat echter niet (meer) mogelijk en wordt iemand chronisch ziek. Net zoals een huis dat bewoond wordt op den duur gerenoveerd zal moeten, zo zou dat idealiter ook met ons moeten gebeuren. Ik ben daarom een groot voorstander van een grondige en systematische aanpak bij chronische klachten: eerst de fundering gezond maken en dan gaan opbouwen. Vanzelfsprekend is dit niet nodig bij een gezondheidsprobleem dat nog niet lang bestaat of bijvoorbeeld bij een sportblessure. In dat geval kunnen slechts enkele behandelingen volstaan om het lichaam te helpen weer in balans te komen.

Mijn behandelmethode is prima te combineren met een reguliere behandeling. Wel kan gesteld worden dat medicijngebruik de duur van het behandeltraject over het algemeen verlengt. Medicijnen onderdrukken immers het zelfgenezend vermogen.

Wanneer u kiest voor een behandeling met de INDIGO, kiest u voor u uiterst moderne en effectieve behandelmethode, een geneeswijze van de toekomst.