Klachtenprocedure


Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u niet (helemaal) tevreden bent over de behandeling. In dat geval kunt u het beste in eerste instantie uw onvrede met mij bespreekbaar maken. In alle redelijkheid zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is het goed te weten dat u zich kunt wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie die een uitspraak over de kwestie zal doen welke voor beide partijen bindend is, de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Hier staat beschreven welke stappen u kunt zetten om de klachtenprocedure in gang te zetten.