Behandelwijze


Eerste consult

Bij het maken van de afspraak zal ik u vragen het aanmeldingsformulier op de website zo compleet mogelijk in te vullen, te ondertekenen en mee te nemen naar het eerste consult. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Vanzelfsprekend zal de reden van uw komst uitvoerig besproken worden. Vervolgens zal ik uw gegevens in de INDIGO invoeren en zal  ik de eerste meting verrichten. Hiervan genereer ik een rapport dat we samen kort doornemen en dat u later per e-mail ontvangt om op uw gemak nog eens door te lezen.  In het rapport treft u veel educatieve informatie aan. Hierna zal ik het behandeltraject met u bespreken en zal ik een eerste behandeling geven. Het totale consult neemt zo’n twee uur in beslag.

Chronische klachten

Ik hanteer een systematische aanpak en werk met behandelprotocollen. In het geval van chronische klachten zal ik altijd adviseren een beproefd protocol te volgen, waarmee het lichaam getraind wordt om de fundering als het ware weer gezond te maken. In een serie van 10 behandelingen van elk ongeveer 1 uur krijgen lichaam en geest gelegenheid om op een onbewust niveau de oorspronkelijke reacties opnieuw aan te leren; er vindt als het ware een heropvoeding plaats waarbij het zelfgenezend vermogen dat eenieder bezit aangesproken wordt. Het is belangrijk dat de afspraken kort op elkaar plaatsvinden, omdat er anders weer een terugval geriskeerd wordt naar foutief aangeleerde reacties c.q. gewoonten. Tijdens deze serie behandelingen zal afwisselend de aandacht op het energetische en het fysieke aspect gericht worden. Fysieke en emotionele ontgifting vormt een essentieel onderdeel van de behandeling; het is daarom belangrijk veel water te drinken tijdens de behandeling, zodat de vrijgekomen afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden. Ongeveer twee weken na de laatste behandeling zal een vervolgafspraak gemaakt worden. Hierbij zullen wij vanzelfsprekend het behandeltraject evalueren en een eventueel vervolgtraject bespreken.

Acute klachten

Ook wanneer sprake is van een gezondheidsprobleem dat nog niet lang bestaat, een zogeheten acute klacht, werk ik met een vast protocol. Vaak volstaan dan enkele behandelingen om lichaam en geest weer in balans te brengen.

Ondersteuning bij kankertherapie

Wanneer u onverhoopt chemotherapie moet ondergaan of bestraald dient te worden, kunnen mijn behandelingen eveneens zinvol zijn. Ik zal de behandeling in dat geval richten op het beperken van de bijwerkingen die deze therapieën vaak met zich meebrengen.