Effectiviteit


Met name in de Verenigde Staten, waar complementaire en alternatieve geneeswijzen, de zogeheten CAM-therapie, veel meer in de gezondheidszorg zijn geïntegreerd, was reeds begin jaren ’90 duidelijk dat biofeedback effectief het aantal doktersconsulten, het medicijngebruik en de lengte en frequentie van ziekenhuisopnames vermindert, de mortaliteit reduceert en de levenskwaliteit verbetert. Het aantal wetenschappelijke studies met biofeedbackapparatuur neemt nog steeds toe.

De mogelijkheden van de INDIGO zijn zeer uitgebreid en de meeste cliënten ervaren een behandeling als rustgevend en weldadig. Door de vriendelijke doch doeltreffende aanpak, zou de INDIGO gezien kunnen worden als een nieuwe visie op welzijn. Dat wordt onderstreept door het feit dat energetische geneeswijzen door velen gezien worden als de geneeswijzen van de toekomst. Niet verwonderlijk, als je bedenkt dat de behandeling in de meeste gevallen effectief, volstrekt pijnloos is en geen bijwerkingen kent zoals bijvoorbeeld reguliere medicatie.