Hoe werkt de INDIGO?


Via pols-, enkelbanden en een hoofdband zendt de INDIGO elektromagnetische trillingen uit naar het lichaam, scant in enkele minuten met een enorme snelheid (115.200 bps) de frequenties van meer dan 11.000 punten in het lichaam en ontdekt zo de verstoringen in de lichaamseigen trillingen van cellen, organen en weefsels. De INDIGO stelt geen diagnose, maar geeft aan waar sprake is van een disbalans. Uw energetische conditie wordt zo op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau in kaart gebracht;  van ziekteverwekkers tot tekorten, overgevoeligheden, bronnen van stress, (emotionele) blokkades, etc. De bevindingen worden op het beeldscherm van de therapeut weergegeven, onder andere in de vorm van grafieken, zodat gemakkelijk te zien is wat uit balans is. De meting betreft altijd een momentopname; het lichaam probeert immers voortdurend zelf een balans te vinden.

De INDIGO, of beter gezegd uw lichaams-eigen-wijsheid via de INDIGO, geeft op een onbewust niveau aan wat behandeld dient te worden. Door middel van het via de computer  toedienen van corrigerende energetische frequenties, kan naast meting ook behandeling plaatsvinden, waarna de apparatuur een terugkoppeling geeft of een verstoring optimaal gecorrigeerd is. Is dit niet het geval dan kan een tweede of derde impuls daartoe gegeven worden. De INDIGO kent een fijnzinnige alarmfunctie die u beschermt tegen overprikkeling.

De frequenties van verschillende alternatieve en complementaire therapieën zijn in dit buitengewoon innovatieve systeem geïntegreerd. Te denken valt onder andere aan homeopathie, meridiaan-, bloesem-, kleuren-, kristal- en chakratherapie, NLP en specifieke programma’s om sporters te begeleiden. De INDIGO is zo ontwikkeld dat bij homeopathie  zelfs de door de lichaams-eigen-wijsheid gekozen potentie(s)weergegeven worden. Zo kan echt maatwerk op gezondheidsgebied geleverd worden.

Bij aanvang van de behandeling ontvangt u per e-mail een rapport waarin de gemeten voltammetrische waarden met een toelichting worden weergegeven. Met dit rapport krijgt u meer inzicht in hetgeen bij u uit balans is en hoe u zelf de behandeling kunt ondersteunen om tot een optimaal behandelresultaat te komen.