Indicaties


Alledaagse problemen als hoofdpijn, slaapstoornissen, menstruatieklachten, onrust, eczeem, concentratiestoornissen,  obstipatie, angst, etc. kunnen goed behandeld worden. Vaak blijkt dat na een eerste behandeling de klachten en symptomen al afnemen. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe langer het probleem bestaat, des te langer het behandeltraject duurt. Bij chronische klachten zou ik zeker adviseren om eerst de basis te versterken met een beproefd protocol van 10 behandelingen die kort achter elkaar worden gegeven.

 

 

Wanneer iets in het lichaam onherstelbaar beschadigd is, zal de INDIGO deze schade niet kunnen herstellen. Door het richten van de behandeling op het beperken of voorkomen van progressie van een aandoening, kan echter mogelijk winst in de kwaliteit van leven geboekt worden. Cliënten die zwanger zijn of een pacemaker hebben, dienen dit vóór aanvang van het consult aan te geven; tijdens de behandeling dient hiermede namelijk rekening gehouden te worden.

Hieronder treft u een overzicht aan van enkele klachten die behandeld kunnen worden met de INDIGO:
 

ADHD/ADHD Cystische fibrose (CF) Migraine
Allergieën Depressieve stemmingen Obstipatie
Artritis Diabetes PTSS
Astma Eczeem RSI
Autisme Epilepsie Rugklachten
Auto-immuunziekten Onrust en angstgevoelens Slaapproblemen
Bloeddrukproblemen Hart- en vaatziekten Spierklachten
Burnout Hoofdpijn Spijsverteringsproblemen
CVS Hormonale verstoringen Verslavingsgevoeligheid
Chronische pijn Incontinentie Verwerking van emoties
COPD Menstruatieklachten Ziekte van Raynaud

Behandeling met de INDIGO kan prima naast reguliere medische behandelingen plaatsvinden en vervangt deze geenszins. De ervaring leert dat het, mits door een ervaren therapeut toegepast, een krachtig én fijnzinnig analyse- en behandelsysteem is dat niet allen bij acute klachten, maar zeker ook bij chronische en/of vage klachten en ziekten zijn nut bewijst. De primaire doelstelling van de behandeling met de INDIGO is het activeren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam door het energetisch reduceren van stress.